Perkhidmatan Perakaunan

Model Girl 2

Kami menyediakan perkhidmatan perakaunan berkomputer untuk kerja yang lebih efektif dan efisien.

Akaun syarikat perlu di audit terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

 

 

Khidmat Perakaunan

Kami menyediakan khidmat perakaunan untuk syarikat Sdn Bhd.